DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Revize

Revize

REVIZE

 

Revize - Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb. a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb. je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, kontrola elektrického ručního nářadí dle ČSN 331600 a revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 331610 Zjistí, je-li vaše revize elektroinstalace v pořádku a bez závad. Revize ochrání vás před případným úrazem elektrickým proudem Sníží riziko nebezpeční požárů revize elektroinstalace vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky V případě požáru, úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí. Revize - Protože Vám může kontrolní orgán ( Inspektorát práce ) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb. Proto není radno podceňovat revize elektro, revize elektroinstalace, revize elektrospotřebičů, revize elektrických zařízení, revize elektrických spotřebičů.